1.01.2017

Çöl toprağı (Desert soil, desertic soil) nedir?

1) Boşluklarca zengin, çok ince açık yüzey horizonunun genellikle kalkerli materyal tarafından izlendiği bir zonal büyük toprak grubu. Kurak bölgelerde çok seyrek çalı vejetasyonu altında oluşmaktadır. 
2) Alt taraftan genellikle kireçli maddelerle ve çok kez de geçirimsiz bir tabaka ile kesilmiş açık renkli üst toprağa sahip olan zonal bir toprak grubu.

Ilımandan serine kadar kurak iklimlerde son derece seyrek çalı örtüsü altında gelişmiştir.   
Global Bilgiler  /  at  19:58  /  No comments

1) Boşluklarca zengin, çok ince açık yüzey horizonunun genellikle kalkerli materyal tarafından izlendiği bir zonal büyük toprak grubu. Kurak bölgelerde çok seyrek çalı vejetasyonu altında oluşmaktadır. 
2) Alt taraftan genellikle kireçli maddelerle ve çok kez de geçirimsiz bir tabaka ile kesilmiş açık renkli üst toprağa sahip olan zonal bir toprak grubu.

Ilımandan serine kadar kurak iklimlerde son derece seyrek çalı örtüsü altında gelişmiştir.   

Çöl kaldırımı (Desert pavement) nedir?

1) Toprağın ince zerreleri rüzgârla uzaklaştırıldıktan sonra yüzeyde kalan çakıl, taş ve kayalardan oluşan kaba artık.

2) Sıcak çöllerde, aşınma sonucu ana kayanın yüzeye çıkması veya ince materyallerin taşınması sonucu kalan cilalı ve yassılaşmış taş yığınları. Çöllerdeki çakıllar bazen kapilarite ile alt katlardan gelen veya üstten taşınan çeşitli tuzların birikmesi ile çimentolaşmaya uğrayarak birbirlerine bağlanır.
Global Bilgiler  /  at  19:57  /  No comments

1) Toprağın ince zerreleri rüzgârla uzaklaştırıldıktan sonra yüzeyde kalan çakıl, taş ve kayalardan oluşan kaba artık.

2) Sıcak çöllerde, aşınma sonucu ana kayanın yüzeye çıkması veya ince materyallerin taşınması sonucu kalan cilalı ve yassılaşmış taş yığınları. Çöllerdeki çakıllar bazen kapilarite ile alt katlardan gelen veya üstten taşınan çeşitli tuzların birikmesi ile çimentolaşmaya uğrayarak birbirlerine bağlanır.

Çöl kabuğu (Desert crust) nedir?

Çöl bölgelerindeki arazi yüzeylerinde yer alan ve kalsiyum karbonat, jips ve diğer bağlayıcı bir materyalleri içeren sert bir katman.  
Global Bilgiler  /  at  19:56  /  No comments

Çöl bölgelerindeki arazi yüzeylerinde yer alan ve kalsiyum karbonat, jips ve diğer bağlayıcı bir materyalleri içeren sert bir katman.  

Çöl iklimi (Desert climate) nedir?

Tropikal ve Orta kuşakta yıllık yağış miktarı 200 mm'den az, yağış zamanı belirsiz, günlük sıcaklık oynamaları çok fazla olan iklim.
Global Bilgiler  /  at  19:55  /  No comments

Tropikal ve Orta kuşakta yıllık yağış miktarı 200 mm'den az, yağış zamanı belirsiz, günlük sıcaklık oynamaları çok fazla olan iklim.

Çöl (Desert) nedir?

Yıllık ortalama yağış miktarının alçak ve orta enlemlerde 200 mm'nin altında, günlük sıcaklık değişiminin yüksek olduğu, bitki örtüsü bakımından son derece zayıf kurak bölge. Bilimsel açıdan çöl, drenaj sistemi, kayaların ayrışma derecesi, ekolojik topluluklar ve potansiyel tarım ürünleri verimi gibi birçok ölçüte göre belirlenir. Çölün belirlenmesindeki en önemli faktör, nem açığından dolayı oluşan kuraklıktır. Gerçek çöller çok sıcak ve kurak olduğundan bitki ve hayvan yaşamı bakımından fakirdir. Bitki örtüsünün zayıf olması rüzgâr faaliyetinin artmasına ve buna bağlı olarak kumul hareketlerinin baskın olmasına neden olur. Kumulların çoğu sabit olmayıp rüzgârların etkisiyle devamlı olarak yer değiştirir. Çöller sıcak ve soğuk çöller olarak ikiye ayrılır. Sıcak çöller sub tropikal bölgelerde ve orta kuşakta karaların iç kesiminde yer almakta olup bunların en  önemlileri;  Afrika’da Büyük Sahra, Namibya, Asya'da Arabistan, Orta Asya’da Kızıl kum, Karakum, Gobi, Amerika’da Colorado çölleri ve Avustralya’nın orta ve batı kesimlerindeki çöllerdir. Soğuk çöller yüksek enlemlerde kar ve buzullarla kaplı alanlarda yer alırlar. Buralarda da yağış çok düşük olup, çoğunlukla liken, yosun gibi bitkiler yetişir.   
Global Bilgiler  /  at  19:53  /  No comments

Yıllık ortalama yağış miktarının alçak ve orta enlemlerde 200 mm'nin altında, günlük sıcaklık değişiminin yüksek olduğu, bitki örtüsü bakımından son derece zayıf kurak bölge. Bilimsel açıdan çöl, drenaj sistemi, kayaların ayrışma derecesi, ekolojik topluluklar ve potansiyel tarım ürünleri verimi gibi birçok ölçüte göre belirlenir. Çölün belirlenmesindeki en önemli faktör, nem açığından dolayı oluşan kuraklıktır. Gerçek çöller çok sıcak ve kurak olduğundan bitki ve hayvan yaşamı bakımından fakirdir. Bitki örtüsünün zayıf olması rüzgâr faaliyetinin artmasına ve buna bağlı olarak kumul hareketlerinin baskın olmasına neden olur. Kumulların çoğu sabit olmayıp rüzgârların etkisiyle devamlı olarak yer değiştirir. Çöller sıcak ve soğuk çöller olarak ikiye ayrılır. Sıcak çöller sub tropikal bölgelerde ve orta kuşakta karaların iç kesiminde yer almakta olup bunların en  önemlileri;  Afrika’da Büyük Sahra, Namibya, Asya'da Arabistan, Orta Asya’da Kızıl kum, Karakum, Gobi, Amerika’da Colorado çölleri ve Avustralya’nın orta ve batı kesimlerindeki çöllerdir. Soğuk çöller yüksek enlemlerde kar ve buzullarla kaplı alanlarda yer alırlar. Buralarda da yağış çok düşük olup, çoğunlukla liken, yosun gibi bitkiler yetişir.   

Çoraklaşma (Salinization) nedir?

1) Toprağın tuzlulaşması ve alkalileşmesi (toprakların sodyum elementiyle zenginleşmesi sonrasında pH değerinin 8.5'in ve değişebilir sodyum oranın da %15'in üzerine çıkması. 

2) Toprakta tuz birikmesi süreci.
Global Bilgiler  /  at  19:52  /  No comments

1) Toprağın tuzlulaşması ve alkalileşmesi (toprakların sodyum elementiyle zenginleşmesi sonrasında pH değerinin 8.5'in ve değişebilir sodyum oranın da %15'in üzerine çıkması. 

2) Toprakta tuz birikmesi süreci.

Çorak arazi (Kırgıbayır) (Badland) nedir?

Çoğunlukla yumuşak jeolojik materyallerin ciddi erozyona uğraması sonucu oluşmuş karmaşık yarıntılar, keskin çıkıntılar ve tepeler oluşturacak şekilde parçalanmış araziler. Kötü arazi anlamına gelir, buna Kırgıbayır denir. Çorak arazi aşırı ve tuzlu maddelerden dolayı bitkinin yetişmediği, ya da çok seyrek olduğu arazidir.  
Global Bilgiler  /  at  19:50  /  No comments

Çoğunlukla yumuşak jeolojik materyallerin ciddi erozyona uğraması sonucu oluşmuş karmaşık yarıntılar, keskin çıkıntılar ve tepeler oluşturacak şekilde parçalanmış araziler. Kötü arazi anlamına gelir, buna Kırgıbayır denir. Çorak arazi aşırı ve tuzlu maddelerden dolayı bitkinin yetişmediği, ya da çok seyrek olduğu arazidir.  

Çok yıllık otsu bitkiler tarım alanı (Perennial fodder crop cultivation area) nedir?

Çok yıllık otsu bitkilerin (yonca, korunga, şerbetçiotu vb.) ekilip büyütüldüğü tarım alanları.    
Global Bilgiler  /  at  19:49  /  No comments

Çok yıllık otsu bitkilerin (yonca, korunga, şerbetçiotu vb.) ekilip büyütüldüğü tarım alanları.    

Çok yıllık daimi (dikili) tarım alanı (Permanent crop land) nedir?

Arazi özelliklerine bağlı kalmaksızın, sayıları, tür ve cinsine göre Bakanlıkça belirlenecek asgari sayıda meyve, asma, fındık, fıstık, gül, çay ve benzeri çalı, ağaç ve/veya ağaççık formunda, yöre ekolojisine uygun çok yıllık bitkilerin dikili olduğu tarım araziler.
Global Bilgiler  /  at  19:47  /  No comments

Arazi özelliklerine bağlı kalmaksızın, sayıları, tür ve cinsine göre Bakanlıkça belirlenecek asgari sayıda meyve, asma, fındık, fıstık, gül, çay ve benzeri çalı, ağaç ve/veya ağaççık formunda, yöre ekolojisine uygun çok yıllık bitkilerin dikili olduğu tarım araziler.

Çok yıllık bitki (Perennial plants) nedir?

1) Yaşamları iki yıldan fazla olan bitkiler. 

2) Kök ve gövdeleri kışı toprak altında canlı olarak geçiren, her vejetasyon döneminde yeni sürgün vererek gelişen bitkiler.  
Global Bilgiler  /  at  19:46  /  No comments

1) Yaşamları iki yıldan fazla olan bitkiler. 

2) Kök ve gövdeleri kışı toprak altında canlı olarak geçiren, her vejetasyon döneminde yeni sürgün vererek gelişen bitkiler.  

Belli çevresel sorunlara karşı alınacak tedbirler ve yürütülecek faaliyetlerle ilgili olarak çok sayıda devletin üzerinde uzlaştıkları anlaşmalar, sözleşmeler, protokoller ve kontratlardır. İkili ve çok taraflı anlaşmalar taraf ülkelere izleyecekleri yollar konusunda rehberlik sağlarlar.  
Global Bilgiler  /  at  19:44  /  No comments

Belli çevresel sorunlara karşı alınacak tedbirler ve yürütülecek faaliyetlerle ilgili olarak çok sayıda devletin üzerinde uzlaştıkları anlaşmalar, sözleşmeler, protokoller ve kontratlardır. İkili ve çok taraflı anlaşmalar taraf ülkelere izleyecekleri yollar konusunda rehberlik sağlarlar.  

Çok taraflı anlaşma (Multilateral agreement) nedir?

Üç veya daha fazla sayıda bağımsız devletin taraf olduğu ve her bir tarafın diğer taraflara karşı eşit sorumlulukları taşıdığı bir anlaşma.  
Global Bilgiler  /  at  19:43  /  No comments

Üç veya daha fazla sayıda bağımsız devletin taraf olduğu ve her bir tarafın diğer taraflara karşı eşit sorumlulukları taşıdığı bir anlaşma.  

Çok şiddetli erozyon (Very severe erosion) nedir?

Toprağın, orijinal A ve/veya E horizonlarının yahut eğer A ve/veya E horizonları kalınlığı 20 cm' den daha az ise, en üstteki 20 cm'nin tamamını kaybettiği erozyon.  
Global Bilgiler  /  at  19:42  /  No comments

Toprağın, orijinal A ve/veya E horizonlarının yahut eğer A ve/veya E horizonları kalınlığı 20 cm' den daha az ise, en üstteki 20 cm'nin tamamını kaybettiği erozyon.  

Çok kurak (hiper kurak) (Hyper arid) nedir?

Aşırı derecede kuraklık.
Global Bilgiler  /  at  19:40  /  No comments

Aşırı derecede kuraklık.

Çok amaçlı proje (Multipurposeproject) nedir?

İki veya daha fazla amaç için planlanan, hazırlanan ve uygulanan proje.

Başlangıçta bu amaçlardan sadece biri için tasarlanan ancak dolaylı olarakdiğer amaçlar için de yararlanılan projeye de çok amaçlı proje denir.
Global Bilgiler  /  at  19:37  /  No comments

İki veya daha fazla amaç için planlanan, hazırlanan ve uygulanan proje.

Başlangıçta bu amaçlardan sadece biri için tasarlanan ancak dolaylı olarakdiğer amaçlar için de yararlanılan projeye de çok amaçlı proje denir.

ZIRAI DON DOLU EROZYON ÇIĞ DÜŞMESİ SU TAŞKINLARI KURAKLIK HORTUMLAR SİS KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ORMAN YANGINLARI HEYELAN SEL BASKINI YANARDAĞ PATLAMASI DEPREMLER TSUNAMİ TRUF MANTARI KUŞ CENNETİ NEMRUT KRATER GÖLÜ COMBATING DESERTIFICATION

Copyright © 2013 Global Bilgiler. WP Theme-junkie converted by Bloggertheme9
Blogger templates. Proudly Powered by Blogger.